O B A V I J E S T

OD 1.11.2015.G. POČINJE KORIŠTENJE NAŠE NOVE DVORANE NA 4. IGRALIŠTU.

REZERVIRATI SE MOŽE ZA ZIMSKO RAZDOBLJE OD 01.11.2015. DO 31.03.2016.G. CIJENA JEDNOG SATA TJEDNO ZA NAZNAČENO RAZDOBLJE JE:

– ZA GOSTE 1.600,00 KN;

                   – ZAČLANOVE TENIS KLUBA OPATIJA 1.000,00 KN.

ZA REZERVACIJU TERMINA NAZVATI TAJNIKA KLUBA NA BROJ: 0921662210. RASVJETA SE PLAĆA ZASEBNO KUPNJOM ŽETONA NA ŠANKU KAFIĆA TENIS.

DNEVNI NAJAM MOŽE SE IZVRŠITI, ČLANOVI PREKO E-REZERVACIJE ILI ŠANK KAFIĆA; GOSTI PREKO KAFIĆA NA TENISU NA BROJ: 051 271 849.

CIJENA SATA NAJMA DVORANE JE:

– ZA ČLANOVE           60,00 KN/H;

– ZA NEČLANOVE       90,00 KN/H.

 

Teniski klub Opatija
51410 Opatija
telefon/fax: 0038551271075