Prijedlog Statuta i poziv za skupštinu 14.09.2015.g

Temeljem članka 20. i 21. Statuta Kluba Upravni odbor na svojoj sjednici održanoj 06. rujna 2015. godine donosi Odluku o sazivanju Skupštine Kluba za ponedjeljak 14. rujna 2015. godine s početkom u 20,00 sati, u prostorijama Kluba.

Za Skupštinu predlažem slijedeći

Dnevni red:

  1. Izbor Radnoga predsjedništva;
  2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
  3. Izmjene i dopune Statuta Kluba (link);
  4. Davanje suglasnosti za rekonstrukciju muškog WC-a i svlačionica.

U Opatiji, 06. rujna 2015.g.

Predsjednik Kluba:
Gordan Širola v.r.